LAIKKUVARPUMITTARI,  Dysstroma latefasciatum

0908-Laikkuvarpumittari-998.jpg

9.8.15 HML Hattelmalanjärven kulkusilta