LINTULAJIT EESTISTÄ 2009

21-24.5.2009

Kuikka

Kiuru

Mustakurkku-uikku

Törmäpääsky

Silkkiuikku

Haarapääsky

Härkälintu

Räystäspääsky

Merimetso

Niittykirvinen

Kaulushaikara

Metsäkirvinen

Harmaahaikara

Västäräkki

Kattohaikara

Keltavästäräkki

Kyhmyjoutsen

Rautiainen

Merihanhi

Punarinta

Valkoposkihanhi

Satakieli

Sepelhanhi

kivitasku

Ristisorsa

Pensastasku

Sinisorsa

Laulurastas

Harmaasorsa

Punakylkirastas

Lapasorsa

Kulorastas

Haapana

Räkättirastas

Tavi

Mustarastas

Heinätavi

Lehtokerttu

Punasotka

Mustapääkerttu

Lapasotka

Hernekerttu

Tukkasotka

Pensaskerttu

Alli

Ruokokerttunen

Haahka

Viitasirkkalintu

Mustalintu

Rytikerttunen

Telkkä

Rastaskerttunen

Isokoskelo

Kultarinta

Merikotka

Pajulintu

Ruskosuohaukka

Sirittäjä

Sinisuohaukka

Tiltaltti

Niittysuohaukka

Harmaasieppo

Hiirihaukka

Kirjosieppo

Tuulihaukka

Pikkusieppo

Liejukana

Talitiainen

Nokikana

Sinitiainen

Kurki

Viitatiainen

Meriharakka

Pyrstötiainen

Tylli

Pähkinänakkeli

Tundrakurmitsa

Puukiipijä

Töyhtöhyyppä

Pikkulepinkäinen

Suosirri

Harakka

Lapinsirri

Närhi

Rantasipi

Naakka

Punajalkaviklo

Mustavaris

Taivaanvuohi

Varis

Kuovi

Korppi

Merikihu

Kottarainen

Naurulokki

Kuhankeittäjä

Kalalokki

Varpunen

Harmaalokki

Pikkuvarpunen

Merilokki

Peippo

Pikkulokki

Hemppo

Kalatiira

Tikli

Lapintiira

Viherpeippo

Mustatiira

Keltahemppo

Sepelkyyhky

Punatulkku

Pulu

Käpylintu sp

Käki (3 ruskeata!)

Punavarpunen

Tervapääsky

Pajusirkku

Valkoselkätikka

Keltasirkku

Käenpiika

Pahimmat puutteet:

Liro

Leppälintu

Valkoviklo

Töyhtötiainen

Käpytikka

Kuusitiainen

Metsäviklo

Hömötiainen

Hippiäinen

Selkälokki

Peukaloinen