VK43

22-28.10.2007

Hiiripöllö 22.10.07 Kitkalla.

Kiitos Arto Muinoselle tekstiviesti-ilmoituksesta.