LAJILISTA

Kotipihasta lähtien, siniset vuosipinnoja.

Varis

Tiltaltti

Tylli

Harakka

Pajulintu

Punajalkaviklo

Närhi

Valkoviklo

Naakka

Hernekerttu

Liro

Korppi

Pensaskerttu

Rantasipi

Pikkuvarpunen

Mustapääkerttu

Merisirri

Ruokokerttunen

Karikukko

Vihervarpunen

Pensastasku

Meriharakka

Viherpeippo

Kivitasku

Töyhtöhyyppä

Peippo

Leppälintu

Kuovi

Talitintti

Mustaleppälintu

Kurki

Sinitintti

Hemppo

Punarinta

Kalalokki

Metsähanhi

Sinirinta

Naurulokki

Tundrahanhi

Selkälokki

Merihanhi

Käenpiika

Harmaalokki

Valkoposkihanhi

Punatulkku

Pikkulokki

Telkkä

Keltavästäräkki

Merilokki

Tavi

Västäräkki

Kalatiira

Sinisorsa

Luotokirvinen

Lapintiira

Harmaasorsa

Niittykirvinen

Merikihu

Isokoskelo

Metsäkirvinen

Tukkakoskelo

Kiuru

Käki

Allihaahka

Ristisorsa

Peippo

Riskilä

Pilkkasiipi

Järripeippo

Mustalintu

Haarapääsky

Joutsen

Alli

Räystäspääsky

Kyhmyjoutsen

Räkättirastas

Merimetso

Laulurastas

Kalasääski

Mustakurkku-uikku

Mustarastas

Merikotka

Punakylkirastas

Fasaani

Yhteensä 83 lajia.